Til hovedsiden
          Bildebase.no

 

c/o Web Norge, Hegglia 2a, 4622 Kristiansand.     Tlf: 38 01 11 02     Fax: 38 01 11 03Kontrakt på bruk av fotografi
Bildetittel:Materiale:Formål:Vilkår for bruk:Pris:Kontrakten gjelder for engangsbruk av bildet Kontrakten gjelder for fri bruk av bildet


  1. Fotografiene skal bare brukes til det avtalte formål.

  2. Videresalg av fotografiene er ikke tillatt.

  3. Publisering av fotografiene, som ikke er avtalt med Bildebase.no på forhånd, kan kun skje etter ny avtale med fotograf.

  4. Fotografens navn skal oppgis ved gjengivelse av fotografiet. Tapte eller ødelagte originaler (negativ/dias) erstattes med Kr. 4000 +mva. pr. stk.

  5. Låntager skal vise aktsomhet ved gjengivelse av bilder, slik at det ikke skjer til skade for/krenker evt. avbildede personer.

  6. Kontrakten utferdiges i to eksemplarer, hvor det ene returneres til fotograf i undertegnet stand. Det andre eksemplaret beholdes av bestiller. Bestiller er ansvarlig for at vilkårene overholdes. Bildene er ikke frigitt til bruk før kontrakten er undertegnet av partene.Utlåner:
Bildebase.no
c/o Web Norge, Hegglia 2a, 4622 Kristiansand.     Tlf: 38 01 11 02     Fax: 38 01 11 03Låntaker:Adresse:Sign

Fotograf
Sign

Låntaker